FacebookTwitter

Inzicht in de mistige wereld van de weduwe

Het volgende artikel is opnieuw uitgegeven met toestemming van weduwnaar, Corey Stanford, Executive Coach & Wellness Auteur.  Het artikel verscheen voor het eerst in het engels op zijn website Stanford Coaching.

Vertaling:  The Widow’s Foundation

 

Inzicht in de mistige wereld van de weduwe / weduwnaar

Corey Stanford

 

Deel I: Het probleem

Dit is het eerste deel in een reeks van korte artikelen geschreven voor mijn collega-weduwen en weduwnaars over de mistige wereld van weduwen. Weduwen en weduwnaars ervaren een fenomeen waarbij ze in een mistige wereld terecht komen na het verlies van hun echtgeno(o)te. Dit kan variëren in duur en intensiteit. Deze mist wordt vaak omschreven als een periode waarin de weduwe losgekoppeld en op de automatische piloot leeft zonder connecties te maken met de buitenwereld. Er zijn veel ideeën, maar het lukt haar niet om deze te organiseren en zich te concentreren op een enkele gedachte. Verminderd geheugen, redenatie -en planningsvermogen hebben zoveel invloed dat eenvoudige taken overweldigend lijken.

In dit artikel helpen we je om meer vat te krijgen op deze mistige wereld. Je zult nuttige informatie vinden die je in staat zal stellen om effectiever om te gaan met deze mysterieuze uitdaging. Deel I geeft je een basiskennis over de oorzaak van de mistige wereld. Dit is een noodzakelijke stap om ermee te leren omgaan.

Het eerste wat je moet weten over de mistige wereld van een weduwe is dat dit een normale reactie is. Het zou abnormaal zijn als je dit niet had. Het tweede is dat de dingen niet altijd zullen zijn zoals ze nu lijken. Je zult ooit weer goed kunnen functioneren. De derde realisatie is dat kennis en begrip van wat er gaande is je zal zal helpen om sneller uit de mist te raken.

Er is een goede wetenschappelijke verklaring voor de mistige wereld. In de hersenen zit de Prefrontale cortex, of PFC. Het is de taak van de PFC om rationeel denken uit te voeren, en emoties vorm te geven. De PFC is verbonden met elk ander deel van de hersenen en werkt in hoofdzaak als besturingscentrum voor ontvangen, verwerken en verzenden van informatie. De belangrijkste functies van de PFC zijn:

Begrijpen
Besluiten
Terugroepen
Onthouden
Verhinderen

De PFC kan slechts één ding tegelijkertijd verwerken en is zeer beperkt in zijn vermogen om gegevens op te slaan.

De PFC gebruikt energie en raakt snel uitgeput. Daarom kan deze alleen maar een paar uur per dag intensief gebruikt worden. Je weet dit instinctief en probeert de  PFC niet onnodig te gebruiken. Routinematige activiteiten zoals het autorijden vereisen minimale PFC activiteit, terwijl complexe activiteiten intensief PFC gebruik vereisen. Door dingen te doen zoals je ze meestal doet in plaats van ze op een andere manier te doen wordt niet onnodig PFC energie verbruikt. Het is een standaard eigenschap om de taken die het minst PFC gebruik vereisen eerst uit te voeren. Daardoor doe je eerder de was dan dat je begint aan die lastige klus. Onderzoeker Dr. Roy F. Baumeister zegt het zo: “We hebben beperkte middelen voor ingewikkelde activiteiten en daar proberen we zo zuinig mogelijk mee om te springen.”

De mistige wereld van de weduwe is een resultaat van uitputting van de PFC. De PFC wordt voortdurend overbelast door te veel informatie die verwerkt moet worden na overlijden vaneen partner. De overbelaste PFC faalt vervolgens in zijn taak om rationeel na te denken en emotie te verwerken.

De PFC zorgt voor emotie door het verwerken van signalen die wordt ontvangen van het limbische systeem. Het limbisch systeem is het deel van je hersenen dat verantwoordelijk is voor de opslag van lange termijn geheugen en voor het versturen van ruwe emotionele signalen naar uw PFC. De PFC verwerkt de ruwe emoties en herinneringen tot een rationeel geheel. De ruwe emoties die voortvloeien uit het trauma van uw verlies overspoelen uw PFC meedogenloos en putten deze uit zodat het vermogen om te begrijpen, beslissen, overwegen, onthouden en afremmen vermindert.

Verdriet ontstaat door het voortdurend overrompeld worden door de aard en de omvang van emoties. Je doet vervolgens je uiterste best om door goed na te denken te bevatten wat er is gebeurd; Je maakt jezelf wijs dat dat nodig is om te doen. Je PFC is druk aan het werk, maar net wanneer je denkt dat de dingen wat duidelijker worden komt er weer een tornado van gedachten en gevoelens die alles in de lucht gooit, en je PFC kan opnieuw beginnen met sorteren en raakt uitgeput en je begint op de automatische piloot te draaien, alleen in staat om de meest routinematige taken uit te voeren, als je zelfs die niet vergeet.

Deze surrealistische ervaring lijkt op een droom, juist omdat je PFC zich gedraagt alsof je in de REM slaap bent. Als je droomt verliest de PFC de volledige controle over de bovengenoemde uitvoerende functies en kan geen rationele processen uitvoeren, noch samenhangende verhalen van emoties en andere informatie maken. Bij het ontwaken kan je PFC aan het werk gaan om betekenis te geven aan het spervuur van informatie uit het limbisch systeem als je probeert om je droom te begrijpen.

Concentratie is een beperkte en zeer waardevolle hulpbron. In Inzicht Weduwe Mist Part II, zal ik je uitdagen om je ergens op te concentreren en uitleggen waarom dit helpt om uit de mistige wereld te komen. Ook zal ik een aantal concrete manieren geven om onmiddellijk te beginnen met het navigeren door de mist in de richting van de zon.

 

Informatie over ”Widow Fog” (in het engels):

Deel II & III:

Understanding Widow Fog Part II

Understanding Widow Fog Part III

 

Andere links (in het Engels):

 

Soaring Spirits – The Fog of Grief

http://widowedvillage.org/forum/topics/the-fog-of-grief-memory-issues

 

Online Grief Support

http://forums.grieving.com/index.php?/topic/6527-widows-brain/

 

The Light Beyond

http://www.thelightbeyond.com/forum/showthread.php?t=2034