FacebookTwitter

Het Beleidsplan

Stichting The Widow’s Foundation is een Nederlandse organisatie die een internationaal filantropisch netwerk heeft opgezet voor het bieden van geneeskundige, juridische en financiële ondersteuning en advies. Weduwen komen na het overlijden van de partner vaak terecht in een traumatische periode van rouwverwerking, gecombineerd met (ingewikkelde) afhandeling van de nalatenschap en de (onzekere) opbouw van een nieuwe toekomst. Door deskundig advies kunnen we deze weduwen helpen beter te leren omgaan met problemen die ontstaan als gevolg van het overlijden van hun partner, en weer controle over hun leven terug te krijgen. Hiermee proberen wij te voorzien in een behoefte waaraan door het huidige sociale stelsel vaak onvoldoende aandacht wordt besteed. De ondersteuning wordt in eerste instantie aangeboden in Nederland, België, Ierland en Frankrijk. Later zal uitbreiding naar andere Europese landen volgen. Onze doelgroep bestaat uit weduwen, inclusief vaak vergeten groepen zoals jonge weduwen zonder kinderen en Nederlandse weduwen in het buitenland. De bestaande zorg voorziet niet in de nijpende behoefte van mensen aan juridische, financiële en medische ondersteuning als het leven drastisch verandert bij het overlijden van een partner. De stichting is opgericht op 22 april 2016.

 

Aanleiding

Miriam Ryan, de oprichtster van de stichting, is op 22 april 2006 haar 35-jarige echtgenoot Danny Winkels verloren bij een tragisch ongeluk.

De bestaande zorg voorziet niet in de nijpende behoefte van weduwen en weduwnaren aan juridische, financiele en medische ondersteuning als het leven drastisch veranderd bij het overlijden van een partner. Miriam heeft  in de 10 jaar na het overlijden van Danny een groeiende wens om op deze gebieden praktische hulp te bieden bij het rouwprocess.

 

Doelstellingen en Beleid

Het bestuur van Stichting The Widow’s Foundation bestaat uit 3 personen die worden ondersteund door een team van experts op juridisch, financieel en medisch gebied.

Het doel van Stichting The Widow’s Foundation is om personen die hun partner verloren zijn op de volgende manieren te ondersteunen bij het rouwproces:

(a)   op pro Deo basis bij behoefte aan specifieke juridische, financiële of medische ondersteuning

(b)  aanbieden van workshops en (online) trainingen die ondersteuning kunnen geven bij juridische, financiële en medische gevolgen van het verlies van de levenspartner.

 

Stichting The Widow’s Foundation beoogt dit doel onder meer te bereiken door:

(a)     samenwerking met non-profit en andere professionele organisaties, accountants, advocaten, notarissen, financiële experts, belastingadviseurs, psychologen en psychiaters in Europa.

(b)     het verwerven van fondsen en subsidies door het indienen van aanvragen bij nationale en Europese overheids –en semioverheidsinstellingen en filantropische instellingen.

 

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Het Beheer van het Vermogen

Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.  De stichting mag geen risico’s nemen of schuld hebben.

 

Financieel Beleid

De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden. Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden.

 

Het Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.  Er is geen beloning van toepassing behalve een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen, zoals vastgelegd in de statuten.

 

 

 

Skype Name widowfoundation

Klik hier om verder te gaan: