FacebookTwitter

ACT-training for the elderly with GGNet

Centrum Voor Ouderenpsychiatrie in Apeldoorn:

ACT-training voor ouderen met GGNet – Waarde(n)vol leven

.

Informatie voor cliënten

.

Vanuit het Centrum Voor Ouderenpsychiatrie in Apeldoorn wordt de training ‘waarde(n)vol leven voor ouderen aangeboden. Deze training is bedoeld om u te helpen een bevredigender, vitaler leven te leiden. Kortom, voluit te leven. Hierbij wordt geleerd om niet langer te vechten tegen emoties en gevoelens waarvan u niet kúnt winnen; tijd en energie worden vooral geïnvesteerd in wat voor u werkelijk van belang is: uw eigen waarden.

.

ACT (Acceptance and Commitment Therapie) is bewezen werkzaam bij psychische stoornissen als angst, depressie of paniek. Als u worstelt met dit soort problemen, kan de training u helpen. In de training zult u merken dat mindfulness en acceptatie u kunnen helpen om depressie, angst of paniek te overwinnen, emotionele pijn te veranderen en uzelf te bevrijden van negatief denken en zelfkritiek.

.

De training vindt plaats op één dagdeel in de week. Hierin wordt gebruik gemaakt van ervaringsgerichte oefeningen. Het eerste deel van het dagdeel bestaat uit training van ACT vaardigheden en het tweede deel uit ACT ervaren d.m.v. beeldend werken.

.

Wacht niet met uw leven tot u de innerlijke strijd met uzelf gewonnen hebt, maar leef nu – voluit met uw verleden, herinneringen, met uw angsten en met uw verdriet!

.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij uw hoofdbehandelaar.

.